Diễn đàn CLB Thiên Văn Học Nghiệp Dư TP.HCM | Diễn đàn HAAC

Diễn đàn CLB Thiên Văn Học Nghiệp Dư TP.HCM | Diễn đàn HAAC (http://www.thienvanhoc.org/forum/index.php)
-   Chúc mừng sinh nhật (http://www.thienvanhoc.org/forum/forumdisplay.php?f=57)
-   -   Chúc mừng sinh nhật mucincu, tuangisni2737, mandt90, huyenvu144, timnangchucnu, nhamxitrum, sodepdongnai, kinhcan121, khaithacgo, lamseo, daubac402,. (http://www.thienvanhoc.org/forum/showthread.php?t=9290)

kaluza 17-01-2018 07:09 AM

Chúc mừng sinh nhật mucincu, tuangisni2737, mandt90, huyenvu144, timnangchucnu, nhamxitrum, sodepdongnai, kinhcan121, khaithacgo, lamseo, daubac402,.
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT

-mucincu (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-tuangisni2737 (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-mandt90 (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-huyenvu144 (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-timnangchucnu (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-nhamxitrum (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-sodepdongnai (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-kinhcan121 (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-khaithacgo (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-lamseo (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-daubac402 (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-khidotde212 (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-vnbamboo (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-thienthan289 (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-Carina (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-heyhye100 (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-tuyet17117 (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)
-sieunhangau (=D>=D>=@=@, =@=@=D>=D>)

Thay mặt ban quản trị diễn đàn xin chúc bạn có một ngày sinh nhật đầy ý nghĩa và hạnh phúc.

Các thành viên HAAC cùng nhau chúc mừng sinh nhật bạn nào!!

Happy Birthday To You!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:34 PM.

Powered by: vBulletin v3.8.3 Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Developed by HCMC Amateur Astronomy Club